Raster ploče

Raster ploče

Osnovna namena ove ploče je popločavanje parking prostora i strmih padina sklonih eroziji. Odlikuje se lakom, jednostavnom ugradnjom, uklapa se sa modelom BP-2, pruža mogućnost kombinovanja uz pomoć vode.

Primenjuju se za parkinge, javne i industrijske površine, za osiguranje kosina itd.

Pune se humusom pomešanim sa peskom radi dobijanja kvalitetnije podloge za travu.

Procenat šupljina je 43%.

Raster

Dimenzije:  60 x 40 x 8 (9) cm 
Masa:         25.0 (28) kg/kom 
Komada:     4.15 kom./m²
Sadržaj palete:
7.67 m²/paleti
 

Rigola

Primenjuje se kod površina gde je potrebno "odvesti" vodu u željenom pravcu.

Rigola

Dimenzije:  30 x 40 x 8/10 cm 
Masa:         25 kg/kom 
Komada:     2.5 kom./m
Sadržaj palete:
19.2 m/paleti
 

Betonski blok 

Visoki kvalitet proizvoda u pogledu mehaničkih i estetskih karakteristika znači da pored upotrebe za klasičnu ispunu zida ovaj proizvod može biti i elemenat završne fasade.

Betonski blok

 

Dimenzije:  19 x 19 x 39 cm 
Masa:         19 kg/kom
 

Baštenski ivičnjak

Primenjuje se za oivičavanje pešačkih staza, parkinga, trotoara...

Bastenski ivicnjak

 

Dimenzije:  6 x 20 x 50 cm 
Masa:         14 kg/kom 
Komada:     2 kom./m
Sadržaj palete:
42 m/paleti
 

Ravni ivičnjak

Primenjuje se za oivičavanje pešačkih staza, parkinga, trotoara..

Ravni ivicnjak

Dimenzije:  8 x 20 x 100 cm 
Masa:         38 kg/kom 
Komada:     1 kom./m
Sadržaj palete:
24 m/paleti
 

Srednji ivičnjak

Vrlo pogodan i efikasan pri postavljanju, njegova proporcionalnost omogućuje brzu i preciznu ugradnju.

Srednji ivicnjak

Dimenzije:  12 x 22 x 100 kosina (3/9) cm 
Masa:         60 kg/kom 
Komada:     1 kom./m
Sadržaj palete:
24 m/paleti
 

Ulični ivičnjak

Primenjuje se za oivičavanje saobraćajnih površina i površina gde su predviđena velika opterećenja.

Ulicni ivicnjak

Dimenzije:  18 x 24 x 80 kosina (3/12) cm 
Masa:         80 kg/kom 
Komada:     1.25 kom./m
Sadržaj palete:
9.6 m/paleti