Error
  • "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_kweather"

    "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_kweather"

    "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_kweather"

    "Could not resolve host: query.yahooapis.com" in module "mod_kweather"

Teraco

Teraco je najpopularniji veštački kamen. Ploče se sastoje od cementne baze i površinskog sloja od gusto zbijenih zrna mermera i granita, generalno jednake veličine i tvrdoće, koja su vezana cementom. Za bojenje se koriste mineralne ili boje na bazi oksida gvožđa. Za svetle teraco podove koristi se beli cement.

Teraco se može obrađivati ili polirati nakon postavljanja. Ona ima veliku gustinu i čvrstoću i veoma je otporna na vodu. Teraco je otporan na alkale i razređivače, ali može biti veoma osetljiv na kiseline (npr. koka-kola, voćni sokovi, sredstva za čišćenje na bazi sirćeta).

{AG}teraco{/AG}