Betonska galanterija

U svom proizvodnom i prodajnom programu nudimo širok izbor elemenata od betona i elemenata betonske galanterije: 

Ploče za dvorišta, terase, garaže, radionice i sl. kulije ploče, teraco ploče, behaton ploče, raster ploče,betonske livene ploče, fasadni kamen beli i sivi, radijalnu ciglu, betonske kugle u više prečnika, rigole ili kanalice, blokove za ogradu sa poklopnim pločama, razne betonske lajsne, dimnjačka vratanca, teraco stepenisna gazišta, teraco stepeništa cela, kulije gazišta, okapnice, poklopne ploče, balustere i rukohvate, fasadnu ornamentiku, razne stubove, betonske cevi, kape za stubove, česme za dvorista, žardinjere za cveće, djubrijere sa limenim uloškom, geometarsko kamenje itd.

1-1.jpg05112006.jpg10-10.jpg04122007.jpg11-11.jpg07052008325.jpg12-12.jpg07052008326.jpg13-13.jpg07052008327.jpg07052008328.jpg15-15.jpg07052008329.jpg16-16.jpg07052008330.jpg17-17.jpg07052008332.jpg18-18.jpg07052008333.jpg19-19.jpg07052008334.jpg2-2.jpg07052008335.jpg20-20.jpg07052008336.jpg3-3.jpg07052008337.jpg4-4.jpg07052008338.jpg5-5.jpg11042006.jpg6-6.jpg20022006(003).jpg7-7.jpg24072008432.jpg8-8.jpg25112007177.jpg9-9.jpg25112007178.jpg25112007179.jpgBehaton VA.jpgIMAG0124.jpgIMAG0184.jpgIMAG0185.jpgIMAG0186.jpgIMAG0268.jpgIMAG0290.jpgIMAG0308.jpgIMAG0664.jpgIMAG0666.jpgIMAG0667.jpgIMAG0674.jpgIMAG0675.jpgIMAG0712.jpgIMAG0722.jpgIMAG0788.jpgIMAG0820.jpgIMAG0821.jpgIMAG0861.jpgIMAG0863.jpgIMAG0870.jpgIMAG0903.jpgIMAG0906.jpgIMAG0908.jpgIMAG0909.jpgIMAG0910.jpgIMAG0911.jpgIMAG0912.jpgIMAG0944.jpgIMAG1042.jpgIMAG1043.jpgIMAG1057.jpgIMAG1058.jpgP2170368.JPGP2170369.JPGP2170370.JPGP2230376.JPGP2230377.JPGP3130473.JPGP3130487.JPGP3130488.JPGP3130489.JPGP3130491.JPGP3130493.JPGP3130494.JPGP3130495.JPGPB130012.JPGPB130015.JPGPloce.jpgPhoto-0112.jpg